Job title: HR Manager
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry:
 • Leisure, Travel & Tourism
Salary type: Annual
Salary: Negotiable
Job published: 2019-01-09
Job ID: 31238
Contact name: Batjargal Ochirbat
Phone number: 91918657, 94111140
Contact email: batjargal@scc.mn

Job Description

 • Бааз дээрхи ажилчидын ажлын байрны амралт ажлын хуваарийн захицуулалт (Rotation)
 • Тогтвотой ажилтан ажилуулах бодлого боловсруулах
 • Шинээр ажлын байранд тохирох хүнийг ажилд авах
 • 1 хүнд ноогдох ачаалалын менежментийг тооцож гаргах
 • Хөдөлмөрийн гэрээг хөдөлмөрийн хуулийн дагуу бэлдэх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн гэрээг ажилчдад ойлгуулах
 • Ажлын байрны зааварчилгаа
 • Ажлын байрны SOP-г мөрдөж байгаа эсэх дээр хяналт тавих
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг хангуулах
 • Хөдөлмөрийн гэрээний журам, мөрдөлтийг хянах
 • Ажлын байранд тохирсон сургалт зохион байгуулах
 • Эргономик(ажлын байрны зүй зохистой байдал)
 • Ачаалалтай үед ажилчдад ажлын байран дээрхи идэвхижүүлэлтийг хариуцах
 • Ажилчдын нийгэмийн хариуцлага зохицуулах
 • Ажилчидын хувь хүний хөгжил болон  сэтгэл санаагаар дэмжих
 • Ажилчид хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах
 • Шинээр ажилд орсон ажилтанд байгуулагийн дотоод журам, соёлийг танилцуулж ойлгуулах
 • Ажлын байранд тохирох сургалт зохион байгуулах, судлах, хамруулах
 • Ил болон далд хэлбэрээр санал, гомдол хүлээн авч байгууллагийн дотоор уур амьсгалыг зохицуулах
 • Core Value-г ажилчдад илүү ойлгуулах
 • Ажилчидын амралтыг хуваарьлах, зохицуулах
 • Ажилчидын дунд тогтмол судалгаа хийж юу шаардлагатай байгааг дүгнэх
 • Ажилчидын баг бүрдүүлэлт болон байгуулагийн соёлын арга хэмжээг зохион байгуулах

Хүний нөөцийн менежерийн гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

 • Компанийг шаардага хангасан, чадварлаг боловсон хүчнээр хангах
 • Ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба цалин хөлсний зөв системийг бий болгох
 • Ажилтнуудыг сэтгэл хангалуун, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлснээр байгууллагын хөгжлийг дэмжих
 • Ажилтаныг ажилд авах бодлогыг боловсруулан холбогдох дүрэм журмыг гаргах
 • Ажилтан,ажилчдын ажил эрхлэлттэй холбоотой харилцааг зохицуулах бүхий л бодлого дүрэм журмыг санал болгох
 • Хөдөлмөрийн тухай болон хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой бүхий л хууль дүрэм, журмыг сайтар мэддэг байх. Түүнд тулгуурлан ажиллах
 • Хүний нөөцийн орчин үеийн бодлого, төлөвлөлтийн аргуудыг судалж байгууллага дээр хэрэгжүүлэн ажиллах
 • Хүний нөөцийн талаар байгууллагийн баримтлах бодлогын баримт бичгээр хангах, төгөлдөржүүлж боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд анхаарах
 • Байгууллагийн онцлогт тохируулан ажилчидын ажлын байрны амралт болон ажлын хуваарийн зохицуулалт бодлого боловсруулах

 

Ажлын байранд тавигдах шаарлага

 • Аливаа асуудлыг хурдан шийдэх чадвартай
 • Олон нийтийн арга хэмжээ удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Сайн сэтгэл зүйч байх, Хүнийг маш сайн сонсогч зөвлөгч байх
 • Англи хэлтэй
 • Мэрэгжилээрээ өмнө нь ажиллаж байсан туршлагатай