Job title: Product Manager
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry:
 • Food & Beverage
Salary type: Annual
Salary: Negotiable
Job published: 2018-05-16
Job ID: 30615
Contact name: Enkhsaikhan Bold
Phone number: 94001691
Contact email: enkhsaikhan@recruit.mn

Job Description

Зорилго- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх, орон нутгийн зах зээл дээр брендийг удирдах

Үндсэн үүрэг-

 • Өвчтөн, харилцагчдын хэрэгцээ, зах зээлийн нөхцөл байдал \өрсөлдөгч нарын үйл ажиллагааны дүн шинжилгээг оруулаад/, нөөц болон Novartis / Sandoz стандартыг харгалзан эм бэлдмэлийн урт хугацааны болон богино хугацааны маркетингийн стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
 • Сурталчилгааны урт болон богино хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах, зах зээлийн хэмжээ болон эм бэлдмэлийн эзлэх хувийг урьдчилан гаргах. Гүйцэтгэлийг хянах, өөрчлөлтийг цаг тухайд нь оруулах. Нөөцийг оновчтой ашиглах.
 • Бүтээгдэхүүнийг борлуулах маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг хянах
 • Эрүүл мэндийн тэргүүлэх мэргэжилтнүүд, санал гаргагчид, эрхлэгч нартай хамтран ажиллах
 • Зах зээлийн дүн шинжилгээ болон өрсөлдөгч нарын үйл ажиллагааны мониторинг. Зах зээлийн сегмент болон үндсэн хэрэглэгч нарын потенциал боломжийг үнэлэх байдлаар зах зээл дээр эм бэлдмэлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх боломжийг олж илрүүлэх
 • Бүтээгдэхүүний тухай хэвлэл мэдээллийн, сурталчилгааны материал, маркетингийн төсөл, хэвлэл мэдээллийн төлөвлөгөөг боловсруулах, рекламны байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Бүтээгдээхүүний талаарх маркетингийн судалгаа явуулах
 • Жортой бүтээгдэхүүний хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг бүтээгдэхүүний хөгжлийн стратеги, тактик болон зах зээлийн чиг хандлагын дагуу эм бэлдмэлийн онцлог болон борлуулах аргын талаар зааж сургах
 • Зорилтот харилцагчидтай Жортой бүтээгдэхүүний хэлтсийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
 • Газар дээр хийх уулзалтанд ажлын цагийн 10%-ийг зарцуулна (томилолтоор)
 • Даргын өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх

Бусад ажил үүрэг

 • Өөрийн ажилдаа Монгол улсын хөдөлмөрийн болон иргэний хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль, Компанийн ёс зүйн дүрэм, Компанийн бодлого, журам, дотоод дүрэм журмыг ажилдаа баримтлах
 • Аюулгүй байдлын дүрэм болон галын аюулгүй байдлыг сахих
 • Энэ ажил байдлын тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргээ дутуу биелүүлсэн эсхүл үл биелүүлсэн тохиолдолд  хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хөдөлмөрийн хууль тогтоомжинд заагдсан хариуцлага хүлээх
 • компанийн эм бэлдмэлд сөрөг нөлөө илэрсэн үед илэрснээс хойш 24 цагийн дотор компанийн эмзүйн хяналт хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдэх

Боловсрол

 • Дээд (бизнес эсвэл шинжлэх ухааны боловсролтой бол давуу тал болно)

Шаардлагатай стандарт мэдлэг, чадвар

 • В ангиллын жолооны эрх
 • Англи хэлний мэдлэг
 • MS Office хэрэглээний програм ашиглах: MS Excel, MS Word, MS Power Point
 • Ямар ч нөхцөл байдалд гадаад дотоод үйлчлүүлэгч нартай ажил хэрэгч харилцааг баримтлах чадвар
 • Бренд- төлөвлөлт
 • Барааны эргэлтийг удирдах туршлага
 • Борлуулалтын урьдчилсан мэдээ гаргах
 • Зардлыг удирдах

Үр дүнгийн гол үзүүлэлтүүд

 • Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх ба зах зээлийн эзлэх хувийг барих/нэмэгдүүлэх  
 • Маркетингийн стратегийг улсын түвшинд хэрэгжүүлэх