Apply for Financial Analyst

Job title: Financial Analyst
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry:
  • Insurance
Salary type: Annual
Salary: Negotiable
Job published: 2018-05-16
Job ID: 30649
Contact name: Batjargal Ochirbat
Phone number: 91918657, 94111140
Contact email: batjargal@recruit.mn

Job Description

Компанийн бизнес төлөвлөгөөний тоон зорилт, жилийн төсөв төлөвлөгөөг боловсруулах, нэгтгэх, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, зарцуулалтад хяналт тавих, тайлагнах, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг оновчтой зохион байгуулж удирдах
Санхүүгийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны үр дүнд судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах, удирдлагын шийдвэр гаргалтад шаардлага бүхий санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тоон мэдээллийг боловсруулах
Компанийн дунд болон урт хугацааны нэгдсэн төлөвлөлтийг боловсруулан батлуулж, гүйцэтгэлийн хяналт хийх, жилийн төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллах, тайлагнах
Компани, бизнес нэгж бүрийн болон нэгдсэн байдлаарх санхүүгийн болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, бүтээмжид шинжилгээ хийх
Компанийн санхүүгийн удирдлагын хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах бодлогын баримт бичиг болон судалгаа шинжилгээ, төлөвлөлтийн аргачлалыг боловсруулж, батлуулах.
Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүгийн болон үйл ажиллагааны түүхэн тоон мэдээлэлийг нэгтгэн боловсруулж, түүний найдвартай байдал, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах
Санхүүгийн үр ашгийн тооцоолол, бүтээмжийг салбараар, бүтээгдэхүүнээр гаргах, хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийх
Бизнес хөгжил/бүтээгдэхүүн хөгжил/-ийн ажлын хүрээнд:
- Монгол улсын эдийн засгийн судалгаа /шаардлагатай үед/
- Даатгалын салбарын судалгаа/улирал/ - Даатгалын салбарт оролцогчдын ерөнхий үзүүлэлт, өрсөлдөгчдийн бүрдүүлсэн багц, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр өрсөлдөгчдийг харах
- Бүтээгдэхүүний шинжилгээ, хөгжүүлэлт – голлох бүтээгдэхүүний шугамын борлуулалтын хэмжээ, хохирлын харьцааг судалсны үндсэнд тухайн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж бүтээгдэхүүний нөхцөл өөрчлөх, хураамж тооцоолох/судлаачийн зүгээс/, шинэчлэх
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжууд, эрх зүйн актууд компаниас гаргасан үйл ажиллагаатай холбоотой журмууд, тушаал шийдвэр, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаарх шаардлага стандартыг чанд мөрдөн биелүүлэх, удирдлагаас өгсөн ажил, үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх
 
 
Тавигдах шаардлага:
 
- Санхүү бүртгэл, Санхүү менежментийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
- Санхүү, хөрөнгө оруулалт, нягтлан бодох бүртгэл
- 2 болон түүнээс дээш жил даатгалын салбарт судалгаа шинжилгээний ажил хийж байсан туршлагатай
- Компьютерийн хэрэглээний програм /MS Word, MS Excel, бусад/ дээр ажиллах чадвартай
- Санхүүгийн судалгаа шинжилгээний аргуудыг ашиглан мэдээлэл боловсруулах, загварчлах, таамаглах
- Англи хэлний ярианы болон бичгийн дундаас дээш түвшний ур чадвартай байх
- Бодлого, журам, заавар, төсөл, төлөвлөгөөний баримт бичиг боловсруулах чадвартай байх
- Илтгэх, тайлагнаж танилцуулах чадвартай
Apply with Indeed
File types (doc, docx, pdf, rtf) size up to 10MB
File types (doc, docx, pdf, rtf) size up to 10MB